Indexbeleggen

Weinig perspectief voor de olie industrie
De grote bedrijven in de olie industrie krijgen het steeds moeilijker. Shell maakte in 2014 bijvoorbeeld al eens 6 miljard verlies in een enkel kwartaal! De verliezen zijn voor een deel toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer gezocht wordt naar alternatieve bronnen voor brandstof, er komen ook steeds meer voorwaarden voor […]